ZAPISY OTWARTE!

Ekiden Białystok

22-23 czerwca 2024 r.
Do startu:
 • 62 DNI
 • 18 GODZ.
 • 41 MIN.
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

11 marca 2015, aktualizacja: 7 marca 2024
 1. Jaki dystans ma do przebiegnięcia sztafeta?
  W Plum Ekiden mamy dwie sztafety maratońską i 4×5:
  – sztafeta maratońska ma do pokonania łączny dystans 42 km 195 m, czyli dystans maratonu,
  – sztafeta 4×5 to dystans 20 km, gdzie każdy z zawodników ma do przebiegnięcia 5 km (4 zawodników x 5 km).
 2. Z ilu osób składa się drużyna startująca w sztafecie? Czy drużyny mogą być mieszane?
  Drużyna musi składać się z 6 osób (maratońska) lub z 4 osób (sztafeta 4×5)  i może być mieszana. Dopuszczane są więc drużyny kobiece, męskie lub mieszane. Kobiece zespoły rywalizują też w dodatkowej klasyfikacji kobiecej.
 3. Jak mogę zarejestrować się do biegu?
  – Rejestracji Sztafety dokonuje Kapitan danej sztafety poprzez nadanie nazwy swojej sztafecie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  – Kapitan rejestruje wszystkich uczestników (zawodników) swojej sztafety, podając wszystkie dane zawodników zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
  – Każdy zawodnik zarejestrowany przez kapitana musi potwierdzić znajomość i akceptację regulaminu. Potwierdzenia dokonuje korzystając z linku przesłanego przez podmiot współpracujący z Organizatorem w zakresie obsługi zapisów. Link zostanie wysłany zaraz po rejestracji zawodników przez kapitana sztafety na adresy mailowe danych zawodników podane podczas rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. Warunkiem nadania kodu QR oraz numeru startowego sztafecie jest użycie linku i potwierdzenie znajomości regulaminu i wyrażenie zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez każdego uczestnika sztafety.
 4. Czy każdy z zawodników opłaca udział w sztafecie indywidualnie? Opłaty dokonuje jedynie kapitan i opłaca udział całej drużyny.
 5. Czy jeden zawodnik może pobiec więcej niż jedną zmianę w swojej drużynie? Nie, zawodnik nie może startować w więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.
 6. Czy jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie?
  Tak, jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego odcinka. Np. w drużynie „Team A” zawodnik biegnie w pierwszej zmianie dystans 7,195 km, zaś w drużynie „Team B” wystartuje w ostatniej zmianie na dystansie 5 km.
 7. Czy każdy z zawodników kończących swój bieg otrzyma medal pamiątkowy, czy tylko osoba biegnąca w ostatniej zmianie? Każdy uczestnik biegu otrzyma medal.
 8. Kto odbiera pakiety startowe w Biurze Zawodów? Pakiety startowe są odbierane przez kapitana drużyny, dopuszczamy możliwość odbioru pakietu przez inne osoby z drużyny. W takim wypadku osoba odbierająca pakiety musi okazać dowód tożsamości oraz kod QR.
 9. Jaki jest limit czasu na pokonanie całego dystansu przez drużynę?
  Limit czasu na pokonanie całego dystansu wynosi 5 godzin w przypadku sztafety maratońskiej, limit czas w przypadku sztafety 4×5 wynosi 3 godziny dla całej drużyny, nie ma ustanowionych limitów dla poszczególnych zmian.
 10. W jaki sposób będzie przekazywana zmiana?
  Każda z drużyn biorących udział w sztafecie otrzyma pałeczkę z chipem. W strefie zmian zawodnik, który kończy swój bieg przekazuje pałeczkę następnemu w kolejności uczestnikowi sztafety. Zgubienie pałeczki spowoduje dyskwalifikację całej drużyny!
 11. Na jakiej pętli rozgrywane będą zawody? Sztafety rozgrywane będą na pętli ok 2,5 km.
 12. Czy każda osoba z drużyny będzie miała do pokonania taki sam dystans?
  Drużyna ma do pokonania łączny dystans 42,195 km. Cały dystans będzie podzielony na następujące odcinki: 7,195 km + 10 km + 10 km + 5 km + 5 km + 5 km i w takiej kolejności na takich dystansach zawodnicy będą biegli, w przypadku sztafety 4×5 każdy z zawodników ma do pokonania taki sam dystans.
 13. Czy można zmienić kolejność pokonywanych dystansów?
  Nie. Każda z drużyn musi pobiec dokładnie wg wskazanego schematu (7,195 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 km) lub 5 + 5 + 5 + 5 km.
 14. Czy w czasie rejestracji zawodnik musi wskazać na której zmianie chce biec?  Tak. W czasie rejestracji każdy z zawodników wskazuje na której zmianie będzie startować.
 15. Czy po dokonaniu rejestracji możliwa jest zmiana zawodników lub zadeklarowanego dystansu? Tak, jest to możliwe. O sposobie i terminach dokonywania zmian przeczytasz w regulaminie.
 16. Czy będą prowadzone jakieś specjalne klasyfikacje?
  Tak. W Plum Ekiden będą prowadzone klasyfikacje. Na dystansie sztafety maratońskiej odbędzie się klasyfikacja: Firmowa, Kobieca, Mundurowa oraz Akademicka. Na dystansie sztafety 4×5 odbędzie się klasyfikacja: Firmowa i Kobieca.
 17. Czy sztafeta w Białymstoku ma cel charytatywny? Tak, Plum Ekiden zawsze ma w sobie pierwiastek charytatywności. Z każdej opłaty startowej 30% wpisowego przeznaczane jest na cel charytatywny.
 18. Czy mogę przekazać więcej niż 30% na cel charytatywny?
  Tak, w czasie rejestracji każdy z zawodników może wpłacić dodatkową, dowolną kwotę, która w całości będzie przekazana na rzecz organizacji, na którą zbieramy środki w tej edycji.
 19. Czy przed biegiem będzie odprawa kapitanów?
  Tak, zawsze przed Plum Ekiden odbywa się odprawa kapitanów, po której rozdawane są pałeczki sztafetowe. W odprawie biorą udział kapitanowie, ale mogą również pozostali członkowie zespołu.
 20. Czy muszę biec z numerem startowym? Czy wystarczy, że będę miał pałeczkę?
  Numer jest obowiązkowy. Musi być przymocowany do przedniej części ubioru i w całości widoczny. Zawodnicy bez numeru startowego będą proszeni o opuszczenie trasy biegu.
 21. Czy mogę mieć support w postaci np. kolegi jadącego obok rowerem?
  Absolutnie nie. Jest całkowity zakaz poruszania się rowerami i innymi pojazdami po trasie biegu razem z biegaczami. Na trasie będzie do Twojej dyspozycji punkt z wodą i można korzystać z wody na każdym okrążeniu. Nie ma potrzeby aby ktoś supportował Cię na trasie. To bardzo przeszkadza innym zawodnikom.
 22. Czy cała drużyna musi być obecna na miejscu w czasie startu? To nie jest obowiązkowe, choć z pewnością doping kolegów z drużyny będzie bardzo pomocny.
 23. Czy w wynikach będzie widoczny mój indywidualny czas? Tak, ale jedynie w orientacyjnej formie. Najważniejszy jest czas całego zespołu i ten będzie podany bardzo dokładnie.

Nasi Partnerzy

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Sponsorom, dzięki którym organizacja tego wyjątkowego wydarzenia jest możliwa!